Der skal forhandles ny medielovgivning her i foråret – og det bliver spændende. I fokus står public service – og i den sammenhæng naturligvis DR, DRs størrelse – og om der skal være public service udbydere ved siden af DR.

På musikområdet har vi i øjeblikket kun DR – og så naturligvis de store streamingtjenester – som imidlertid er meget internationalt orienteret og indrettet på de store mainstream målgrupper.

Men Public service delen handler om hvad der er vigtigt for danskerne, og herunder de grupper af  danskere der har specielle musikinteresser (og dem er der mange af) – og hvad der iøvrigt betyder noget i forhold til det danske musikliv.

Jeg vil komme tilbage til dette emne løbende fordi Streamsound netop befinder sig i dette fokusområde. Men en markant ændring til det bedre ville være den opskrivning og omdefinering af Public Servide puljen som er blevet foreslået. Public Service puljen betales af den licens alle danske medieforbrugere betaler til. Og formålet med den er at understøtte udvikling af public service programproduktion.  Problemet er imidlertid at den i dag er for lille – og iøvrigt øremærket til TV programmer der skal sendes på eksisterende og veletablerede TV kanaler. Hvis man tænker sig om forekommer det absurd at forestille sig en rivende udvikling bundet til et ‘gammelt’ medie som TV og styret af de eksisterende udbydere – uden konkurrence. Det virker ikke gennemtænkt. Streamsound er en ny og lille udbyder, der bygger på den nye teknologi og som derfor kan levere meget selv med begrænsede ressourcer. Og streamsound henvender sig til de medier som i dag er dem der bruges – PC, tablets og smartphones. Og der er sikkert flere indholdsleverandører derude.

Streamsound fokuserer på vigtige musikområder som i dag er mediemæssigt underbelyst – klassisk musik, jazz, verdensmusik o.s.v.) men som der rent faktisk er mange mennesker der interesserer sig for.  vi har jo et meget aktivt musikliv – det ses bare ikke i medierne. 

Men produktion koster ressourcer – tid og penge og derfor vil det nye forslag give en markant ændring til det bedre på området.

BE