Der skal forhandles ny medielovgivning her i foråret – og det bliver spændende. I fokus står public service – og i den sammenhæng naturligvis DR, DRs størrelse – og om der skal være public service udbydere ved siden af DR.

På musikområdet har vi i øjeblikket kun DR – og så naturligvis de store streamingtjenester – som imidlertid er meget internationale orienteret og indrettet på de store mainstream målgrupper.

Public service delen handler imidlertid om hvad der er vigtigt for danskerne, herunder grupper af  danskere med specielle musikinteresser (og dem er der mange af) – og hvad der iøvrigt betyder noget i forhold til musiklivet.

Jeg vil komme tilbage til dette emne løbende, men en markant ændring til det bedre ville være den opskrivning og omdefinering af Public Servide puljen som er blevet foreslået. Streamsound er en udbyder, der bygger på den nye teknologi og derfor kan levere meget med begrænsede ressourcer, og der er sikkert flere leverandører derude – også på andre områder end den rytmiske.

Streamsound fokuserer på vigtige musikområder som er underbelyst – klassisk musik, jazz, verdensmusik o.s.v.) og som der rent faktisk er mange mennesker der interesserer sig for.

Men produktion koster ressourcer – tid og penge og derfor vil det nye forslag give en markant ændring til det bedre på området.

BE