Der har været meget omtale af streamingtjenester og rettigheder – og i nogle tilfælde manglende betaling til rettighedshaverne.

Der er to hovedområder der er omfattet af rettigheder:

  1. komponistrettigheder – som varetages af Koda
  2. producent- og medvirkenderettigheder – som varetages af Gramex

Streamsound har aftaler med både Koda og Gramex – og betaler for de rettigheder som man er blevet enige om er i brug ved streamsounds audiostreams, podcasts og videoer.

Dette nævnt blot ‘for en ordens skyld’.