Der har været meget omtale af streamingtjenester og rettigheder – og i nogle tilfælde manglende betaling til rettighedshaverne.

Der er tre hovedområder der er omfattet af rettigheder:

  1. komponistrettigheder – som varetages af Koda
  2. Webcasting – producent- og medvirkenderettigheder – som varetages af Gramex
  3. Podcasting – producent- og medvirkenderettigheder – som varetages af IFPI

Streamsound har aftaler med Koda, Gramex og IFPI – og betaler for de rettigheder som man er blevet enige om er i brug ved streamsounds audiostreams, podcasts og videoer.

Dette nævnt blot ‘for en ordens skyld’.