GDPR – oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

1.      Streamsound er dataansvarlig for opbevaring af dine data, som er indsamlet til brug i Streamsound.

Den dataansvarlige er Bent-Erik Rasmussen, som kan kontaktes på:
Mail: ras@icmm.net
Telefon: 20 44 63 10

2.      Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Formålet er at betjene dig som bruger af Streamsound – herunder give dig information når der er nyheder, nye programmer o.lign.

3.      Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Navn
  • Mailadresse
  • – i enkelte tilfælde telefon og adresse
  • Samt – i forbindelse med brugerundersøgelser – alders og aktivitetsprofil.

4.       Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre

5.      Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på [kun at opbevare dine data så længe de er relevante i dit forhold til Streamsound.

6.      Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne om dig stammer fra:

  • Din egen brugerregistrering på hjemmeside
  • Indsamling af navn og kontaktdata fra offentligt tilgængelige lister over relevante personer, som vi gerne vil informere om Streamsound.

7.      Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8.      Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.